Vastu ni čarovnija. Je čista znanost struktur, vibracij in energije.
“We shape our building, thereafter they shape us”
(Sami oblikujemo svoje hiše, a kasneje – one oblikujejo nas)

Winston Churchill

Vastu nas uči povezanosti med nami, naravo in prostorom. Vse kar se odraža v nas samih, v prostoru, torej v našem mikrokosmosu, je odraz naravnih ritmov vesolja, zemlje, zemeljskih in magnetnih sil in elementov iz katerih je vse sestavljeno. Temu rečemo tudi makrokozmus.

Stare civilizacije in Vastu

Načela Vastuja – od pravilne orientacije, do pravilnih sorazmerij in mer zgrajenih hiš, gibanja sonca in ostalih nebesnih teles, upoštevanja časovnih ciklov ter tudi estetike in lepote je opaziti pri gradnji Egipčanov, piramid starih Majev, Rimskega koloseja, Grškega Partenon , Taj Mahala in še mnogih drugih. Marsikatera dognanja in zakonitosti Vastuja so zapisane v Einsteinovi teoriji ter v sodobni fiziki. Nevrološke raziskave kažejo, da se vzorec gibanja nevronov v thalamusu – najpomembnejšem centru v naših možganih – razlikuje in spreminja glede na to, v katero od smeri neba smo obrnjeni.

Osnovna načela Vastuja

Orientacija
Pri Vastuju je zelo pomembna poravnava s severom, od koder do nas priteka zdravilni magnetni vpliv.
Naravni elementi
Vastu nam pomaga uravnotežiti 5 naravnih elementov - zrak, zemlja, vodo, ogenj, prostor - v našem bivanjskem in delovnem prostoru, da lahko dosežemo največjo raven uspeha in produktivnosti.
Smeri neba in gibanje sonca
Kvalitete in značilnosti 9 smeri neba (4 glavne, 4 stranske in center), gibanje sonca in njegovih vpliv v obliki svetlobe in toplote. Vsaki strani neba vlada planet, značilnosti katerih poznamo iz Djotiša in jih upoštevamo pri individualizaciji Vastuja.
Človek in prostor
Upoštevamo razporeditve božanstev, ki jim pripisujemo določen del prostora. Božanstva so odraz naravnih sil, ritmov in nas osebno.
Na podlagi vseh informacij o energiji prostora in usklajenosti le te s pravili Vastuja ter našo osebno energijo, pripravimo predlog izboljšav, s katerimi dosežemo usklajenost energij.
Tehnike in prijemi uravnovešanja prostora
Z analizo in individualiazacijo prostora dobimo popolno sliko. Nato postavimo v prostor preventivo. Prostor uravnovesimo z barvami, simboli, kipci in slikami, labirinti, jantrami. Pri tem upoštevamo želje stanovalcev, upoštevajoč geografske značilnosti in kulturne posebnosti okolja.
Urejen prostor po Vastuju izboljša različna področja našega življenja.
Vse kar ti ne služi ali česar ne uporabljaš podari. Počisti svoj prostor in povabi v svoje okolje nove priložnosti, doživetja, spoznanja in se prepusti novim izzivom.

Osnovna priporočila Vastuja


Center prostora naj bo prazen, saj je tam prostor za eter.

Upoštevajte gibanje sonca in s tem kvaliteto energije.

SV naj bo čimbolj odprt, zračen in lahkotno opremljen.

JZ naj bo čimbolj zaprt in obtežen.

Vhodna vrata in okna naj bodo čista.

Vsaka soba, če je možno, naj ima kotiček miru.

Meditirajte in sproščajte se obrnjeni proti SV.

Kdaj uporabiti Vastu?Za pripravo prostora po Vastuju ni nikoli prezgodaj ali prepozno. Vedno je pravi čas in največkrat se izvaja korekcija stanovanj, pisarn, vrta, ki ga že uporabljamo.

Najučinkovitejša ali najoptimalnejša izvedba Vastuja je, če že ob nakupu parcele razmišljamo o pravilni postavitvi in to nadgradimo pri pripravi načrta za naše stanovanje/hišo. V kolikor se odločamo za nakup stanovanja svetujemo, da se preveri skladnost pred končno odločitvijo.

Te zanima ureditev tvojega stanovanja po Vastuju?Piši mi na avasa.svetovanje@gmail.com in zaupaj naslednje podatke:
  • Točen naslov bivališča
  • Načrt stanovanja/hiše/poslovnega prostora
  • Rojstne podatke oseb, ki v prostoru bivajo/delujejo (ime in priimek, kraj, datum in ura rojstva)